Reklamacje i zwroty

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.
W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Nabywca zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie może żądać ani naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej na adres Sprzedawcy: Monetti ( sklep internetowy) 04-992 Warszawa  ul. Zagrodowa 3

Więcej znajdziesz tutaj :

ABC konsumenta – co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji